MA Addysg Genedlaethol (Cymru)

Darlith Genedlaethol a Pholisi Cofnodi Cynnwys Aberystwyth Bangor Metropolitan Caerdydd Prifysgol Glyndwr Prifysgol Abertawe Prifysgol De Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 1.3. Mae gan bob sefydliad sy’n cymryd rhan gyfleusterau i gofnodi porthiant fideo(au) a bwydydd sain (au) o gyflenwi (anghysbell a/neu wyneb yn wyneb), ac i gyhoeddi hyn drwy amgylchedd dysgu rhithwir […]

POLISI TRAETHAWD HIR A GORUCHWYLIO ADDYSG MA GENEDLAETHOL (CYMRU)

Trosolwg Nod y Polisi hwn yw sicrhau dull cenedlaethol cyson o gefnogi, goruchwylio a moeseg ymchwil myfyrwyr ar gyfer elfen traethawd hir y rhaglen MA Addysg Genedlaethol (Cymru).  Bydd yn berthnasol i’r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) a’i lwybrau’n unig, a hynny waeth pa fyfyrwyr sefydliad sy’n cymryd rhan yn astudio. Er mwyn sicrhau ecwityddiaeth profiad […]

Tysteb Lauren

Edrychais ar gyrsiau a cyflwynwyd ceisiadau am gyrsiau MA mewn gwahanol sefydliadau cyn gael manylion y cwrs MA Addysg Cenedlaethol (Cymru). O’i gymharu â rhaglenni traddodiadol, roedd y cwrs yn cynnig nid yn unig gwybodaeth gyffredin gan brifysgolion ledled Cymru, ond hefyd yn dangos gweledigaeth ar gyfer buddsoddi mewn athrawon Cymraeg o’n llywodraeth. Fe wnes […]