Tysteb Lauren

Edrychais ar gyrsiau a cyflwynwyd ceisiadau am gyrsiau MA mewn gwahanol sefydliadau cyn gael manylion y cwrs MA Addysg Cenedlaethol (Cymru). O’i gymharu â rhaglenni traddodiadol, roedd y cwrs yn cynnig nid yn unig gwybodaeth gyffredin gan brifysgolion ledled Cymru, ond hefyd yn dangos gweledigaeth ar gyfer buddsoddi mewn athrawon Cymraeg o’n llywodraeth. Fe wnes […]

HARI NEUMANN

MA Addysg Cenedlaethol (Cymru) Addysg Helo, Hari ydw i ac rwy’n astudio’r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) ym Met Caerdydd. Roeddwn bob amser yn gwybod fy mod am astudio gradd Meistr mewn Addysg, y cwestiwn oedd bryd ac a fyddai’n realistig ac yn gyraeddadwy ochr yn ochr ag addysgu’n llawn amser. Astudiais fy nghwrs TAR ym […]