HARI NEUMANN

MA Addysg Cenedlaethol (Cymru) Addysg Helo, Hari ydw i ac rwy’n astudio’r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) ym Met Caerdydd. Roeddwn bob amser yn gwybod fy mod am astudio gradd Meistr mewn Addysg, y cwestiwn oedd bryd ac a fyddai’n realistig ac yn gyraeddadwy ochr yn ochr ag addysgu’n llawn amser. Astudiais fy nghwrs TAR ym […]